Wyprawa Cyrusa

Date
lis, 29, 2021
Legendarny odwrót wojsk greckich z Mezopotamii, obarczony wieloma trudami, strachem, walkami, głodem został opisany przez jednego z dowódców Ksenofonta w dziele “Wyprawa Cyrusa?, które ma niezwykłą wartość historyczną, nawet nie ze względu na opisane w nim wydarzenia, ale dlatego, że stanowi niesamowite dzieło ukazujące życie starożytnych Greków. Ludzi, którzy znaleźli wiele tysięcy kilometrów od ojczyzny i zostali wystawieni na pastwę wrogów, bez żadnych środków do życia. Opisane w tej książce dzieje wojska greckiego stanowią kolebkę starożytnej literatury historycznej, co powoduje u czytelników wielkie uznanie dla autora za tak dokładne odwzorowanie powrotu do ojczyzny i szczegółowo wykonaną charakterystykę postaci.
“Wyprawa Cyrusa? przedstawia przebieg odwrotu wojsk greckich pod śmierci Cyrusa w 401 r. p.n.e., które otoczone zostało przez nieprzyjaciół na obcej ziemi, pełnej niebezpieczeństw. Ksenofont w siedmiu księgach przedstawił ich trudną podróż do ojczyzny, a także powody, przez które znaleźli się w Mezopotamii, wiele tysięcy kilometrów od domu. Szczegółowe przedstawienie zdarzeń, niszczycielskiej walki z ludami zamieszkującymi Azję, pozwala na lepsze zrozumienie decyzji podejmowanych przez armię 10-tysięcy.
Ksenofont wykazał się dokładnością przy przelewaniu na papier trasy wojsk, podając